Điều khoản sử dụng

Cảm ơn các bạn đã truy cập tại lifecenternj.org. Để truy cập và sử dụng tiếp các thông tin tại website xin vui lòng đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi:

  1. Tất cả thông tin, hình ảnh trên website đều được chia sẻ miễn phí, khi khai thác vui lòng không sử dụng nhằm mục đích thương mại hoá.
  2. Luôn chịu trách nhiệm trước những không tin, hình ảnh mà bạn đưa ra.
  3.  Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.
  4. Bản quyền thuộc lifecenternj.org và nội dung trên trang web là bản quyền và thương hiệu. Bản quyền nội dung bài viết đăng tải trên lifecenternj.org đều được sự đồng ý của tác giả tuân thủ theo luật DMCA.
  5. Những liên kết (link) ra ngoài khỏi website lifecenternj.org không thuộc quyền bản lý của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính rủi ro khi bạn bấm chuột(click).

lifecenternj.org có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Vui lòng xem thêm chính sách bảo mật của chúng tôi.